Perestrojka přišla ze Sovětského svazu jako snaha reformovat tehdejší systém – ten se ale tehdejším garniturám rozpadl pod rukama. Naši komunističtí aparátčíci čekali skoro nejdéle z evropských zemí – protože neměli pokyny ze Sovětského svazu a sami neměli odvahu ani schopnosti jednat…