O NAŠICH SOUSEDECH

Jaké vlastně máme historické vztahy s okolními zeměmi? Ruku na srdce – kolik toho víte o našich sousedech? Naší historií se velmi zajímavě až do dneška line vývoj těchto vztahů. Vždy to nějak odráží naše příběhy a bohužel, docela často také určitou nezralost. Je to už jinak? Je tu další díl Stehlíkova kurzu moderních dějin!

Doporučená literatura:
Tomasz Jurek, Martin Wihoda, Jiří Friedl, Miloš Řezník: Dějiny Polska, NLN – Nakladatelství Lidové noviny 2017.
Lazsló Kontler, Miloslav Korbelík: Dějiny Maďarska, NLN-Nakladatelství Lidové noviny 2011.
Dušan Kováč, Dějiny Slovenska, NLN-Nakladatelství Lidové noviny 2011.
Kol. autorů: Dějiny Rakouska, NLN-Nakladatelství Lidové noviny 2010.
Helmut Müller, Hanna Vollrath, Karl Friedrich Krieger: Dějiny Německa, NLN-Nakladatelství Lidové noviny 1995.
Kol. autorů: Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948, Gallery 2002.

odkazy:
www.michalstehlik.cz
www.prepistedejiny.cz