Hodně lidí kolem mne komentuje situaci na Ukrajině tak, že prohlašují, jak je to stejně se začátkem první nebo druhé světové války. Musím se přiznat, že i já jsme měl ten pocit, a tak jsem se domluvil s historikem Michalem Stehlíkem na Zvláštním vydání naší Hausbotové kanceláře pro uvádění dějin na pravou míru. Než totiž člověk vyřkne podobný soud, je dobré podívat se do historie, jak to doopravdy bylo a jestli je to srovnání na místě. Takže: je to tak, že se historie opakuje a svět je k tomu slepý?